Radonsperre

Radonfare?

Er det radon i kjelleren eller i første etasje? En måling vil avdekke om det er radonforekomst eller ikke. Dersom det påvises radon i din bolig, kan Fagtak være behjelpelig med tiltak, enten det gjelder ventilasjon, radonbrønner eller radonmembran.

Krav til måling i utleieenheter.

Dersom du leier ut leilighet er du pålagt å kontrollere om det finnes radon i utleieobjektet. Vi hjelper deg med måling og dokumentasjon etter det nye regelverket.