Hovedgård skole i Heggedal

Lekkasjeproblemer fra hovedtak. Vann rant ned i toppetasje hvor administrasjonen og biblioteket holder til.

Arbeid utført: 650 kvm tekket med 1 lag asfalt takbelegg, og gesims ble beslått med nye beslag.

Heggedal skole2 Heggedal skole1