Billingstadsletta 14

Bygget skulle tilføres en ekstra etasje. Oppdraget var å tekke under byggeprosessen og etter at bygget var ferdig oppført.

Arbeid utført:

Lagt 4000 kvm superdampsperre/byggetidstekking. Taket er videre isolert med sandwichløsing med EPS og Rockwool, snittykkelse 280mm. Lagt 1 lag overlagspapp, mekanisk festet som sluttekking. Levering og montering av gesimsbeslag 270 løpemeter. Arbeidet ble utført i perioden mars – juni 2015

 

IMG_9848IMG_9819