Nytt garasjetak på Strømmen

Med nytt tak på garasjen, ble lekkasjeproblemene borte!

Arbeid utført:

Det var lagt shingel på et tak som hadde under 10 graders hellningsvinkel, med lekkasje som resultat. Gammelt takbelegg ble fjernet, og undertak ble reparert. Taket ble forsterket og nye takrenner montert. Resultatet ble veldig bra, og ikke minst: garasjen er tørr.