Nytt hyttetak på Tjøme

Takk for godt gjennomført arbeid på hytta vår!
Nå tåler taket både kraftig regn og sterk vind, og vi er meget godt fornøyd med resultatet!

Mvh
Terje Jacobsen

Arbeid utført:  Det har blitt lagt shingel på tak med for lite fall, med den følge at det kom vann inn under tekkingen. Det ble reparert råteskader i undertak, lagt 1 lag teglrød asfalt takbelegg, og montert nye takrenner og nedløp.