Referanser

Ti tips når du velger håndverker

Dette er en artikkel vi har hentet fra huseierne.no: Det vrimler av håndverkere som underbyr hverandre i jakten på nettopp ditt oppdrag. Her…
Les mer

Ny terrasse i Heggedal

Arbeid utført: Det var lekkasje i membran i tak over vinterhage. Når konstruksjonen ble revet, viste det seg dessverre at det var store råteskader. Riving av eksisterende…
Les mer

Billingstadsletta 14

Arbeid utført: Lagt 4000 kvm superdampsperre/byggetidstekking. Taket er videre isolert med sandwichløsing med EPS og Rockwool, snittykkelse 280mm. Lagt 1 lag overlagspapp, mekanisk…
Les mer

Nytt hyttetak på Tjøme

Arbeid utført:  Det har blitt lagt shingel på tak med for lite fall, med den følge at det kom vann inn under tekkingen. Det ble reparert råteskader i undertak, lagt 1 lag teglrød asfalt…
Les mer

Hovedgård skole i Heggedal

Arbeid utført: 650 kvm tekket med 1 lag asfalt takbelegg, og gesims ble beslått med nye beslag.
Les mer

Fürstveien boligsameie, Snarøya

Arbeid utført: Det ble utført et lekkasjesøk for å finne ut hvor vannet kom inn. Når oppdraget startet var det nødvendig med et relativt omfattende rivingsarbeid: først fjerning…
Les mer
hus

Nytt garasjetak på Strømmen

Arbeid utført: Det var lagt shingel på et tak som hadde under 10 graders hellningsvinkel, med lekkasje som resultat. Gammelt takbelegg ble fjernet, og undertak ble reparert. Taket ble…
Les mer

Heiasvingen 83 i Fetsund

Arbeid utført: Taket ble feid rent og ny 1 lags asfalt takbelegg ble lagt. Nye forkantbeslag ble montert. Areal totalt er: 1020 kvm.
Les mer